您所在的位置:首页 > 唐诗大全 > 王维的诗 >

春过贺遂员外药园拼音版注音、翻译赏析

作者:王维来源:网络整理于:2021-04-03阅读:

 春过贺遂员外药园拼音版注音:

 qián nián jǐn lí gù , xīn zuò yào lán chéng 。

 前年槿篱故,新作药栏成。

 xiāng cǎo wèi jūn zǐ , míng huā shì zhǎng qīng 。

 香草为君子,名花是长卿。

 shuǐ chuān pán shí tòu , téng xì gǔ sōng shēng 。

 水穿盘石透,藤系古松生。

 huà wèi kāi chú zǒu , lái méng dào xǐ yíng 。

 画畏开厨走,来蒙倒屣迎。

 zhè jiāng gū mǐ fàn , jǔ jiàng lù kuí gēng 。

 蔗浆菰米饭,蒟酱露葵羹。

 pō shí guàn yuán yì , yú líng bù zì qīng 。

 颇识灌园意,於陵不自轻。

 春过贺遂员外药园翻译:

 槿篱:木槿篱笆。

 长卿:1.螃蜞的异名。2.汉辞赋家司马相如的字。 3.指六卿之长。

 倒屣:亦作“ 倒屧 ”。急于出迎,把鞋倒穿。

 蔗浆:甘蔗汁。

 蒟酱:为胡椒科植物蒟酱Piper betle L.的果穗。

 春过贺遂员外药园赏析:

 王维(701年——761年,一说699年—761年),字摩诘,号摩诘居士。河东蒲州(今山西运城)人,祖籍山西祁县。唐朝著名诗人、画家。

 王维出身河东王氏,于开元十九年(731年)状元及第。历官右拾遗、监察御史、河西节度使判官。唐玄宗天宝年间,王维拜吏部郎中、给事中。安禄山攻陷长安时,王维被迫受伪职。长安收复后,被责授太子中允。唐肃宗乾元年间任尚书右丞,故世称“王右丞”。

 王维参禅悟理,学庄信道,精通诗、书、画、音乐等,以诗名盛于开元、天宝间,尤长五言,多咏山水田园,与孟浩然合称“王孟”,有“诗佛”之称。书画特臻其妙,后人推其为南宗山水画之祖。苏轼评价其:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。” 存诗400余首,代表诗作有《相思》、《山居秋暝》等。著作有《王右丞集》、《画学秘诀》。

 王维于武则天长安元年(701年)出生在蒲州(今运城永济市)。

 王维才华早显,与其小一岁的弟弟王缙幼年均聪明过人。十五岁时去京城应试,由于他能写一手好诗,工于书画,而且还有音乐天赋,所以少年王维一至京城便立即成为京城王公贵族的宠儿。有关他在音乐上的天赋,《唐国史补》曾有这样一段故事:一次,一个人弄到一幅奏乐图,但不知为何题名。王维见后回答说:“这是《霓裳羽衣曲》的第三叠第一拍。”请来乐师演奏,果然分毫不差(根据沈括《梦溪笔谈》卷十七“书画”的考证,《霓裳羽衣曲》第三叠并没有拍,是散曲,白居易的句子“中序擘騞初入拍”也可以说明这一点。沈括精通音律,其言可信。王维工于音律,是正史所载之事,但这个故事却是编造的)。

 王维的山水诗关于结构画面,使其层次丰富,远近相宣,乃至动静相兼,声色俱佳,更多一层动感和音乐美,如“松含风里声,花对池中影”(《林园即事寄舍弟》)“万壑树参天,千山响杜鹃。山中一夜雨,树杪百重泉。”(《送梓州李使君》“郡邑浮前浦,波澜动远空。”(汉江临眺)“草间蛩响临秋急,山里蝉声落暮悲。(《早秋山中作》)又如《山居秋暝》:空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流。竹喧归浣女,莲动下渔舟。随意春芳歇,王孙自可留。有远景近景,仰视俯视,冷色暖色,人声水声,把绘画美、音乐美与诗歌美充分地结合起来。王诗的画境,具有清淡静谧的人性特征。如《竹里馆》:独坐幽篁里,弹琴复长啸,深林人不知,明月来相照。幽静的竹林,皎洁的月光,让诗人不禁豪气大发,仰天长啸,一吐胸中郁闷。而千思万绪,竟只有明月相知。

猜你喜欢
 • 谒璿上人(并序)

  谒璿上人(并序)古诗原文及翻译赏析。王维《谒璿上人(并序)》〔上人外人内天。不定不乱。舍法而渊泊。无心而云动。色空无碍。不物物也。默语无际。不言言也。故吾徒得神交...

 • 游悟真寺(一作王缙诗)

  游悟真寺(一作王缙诗)古诗原文及翻译赏析。王维《游悟真寺(一作王缙诗)》闻道黄金地,仍开白玉田。掷山移巨石,咒岭出飞泉。猛虎同三径,愁猿学四禅。买香然绿桂,乞火踏...

 • 哭祖六自虚(时年十八)

  哭祖六自虚(时年十八)古诗原文及翻译赏析。王维《哭祖六自虚(时年十八)》否极尝闻泰,嗟君独不然。悯凶才稚齿,羸疾主中年。馀力文章秀,生知礼乐全。翰留天帐览,词入帝...

 • 送崔五太守

  送崔五太守古诗原文及翻译赏析。王维《送崔五太守》长安厩吏来到门,朱文露网动行轩。黄花县西九折坂,玉树宫南五丈原。褒斜谷中不容幰,唯有白云当露冕。子午山里杜鹃啼,嘉...

 • 寓言二首(次首《律髓》入侠少类,作卢象《杂诗》)

  寓言二首(次首《律髓》入侠少类,作卢象《杂诗》)古诗原文及翻译赏析。王维《寓言二首(次首《律髓》入侠少类,作卢象《杂诗》)》朱绂谁家子,无乃金张孙。骊驹从白马,出...

 • 归嵩山作

  归嵩山作古诗原文及翻译赏析。王维《归嵩山作》清川带长薄,车马去闲闲。流水如有意,暮禽相与还。荒城临古渡,落日满秋山。迢递嵩高下,归来且闭关。...

 • 郑果州相过

  郑果州相过古诗原文及翻译赏析。王维《郑果州相过》丽日照残春,初晴草木新。床前磨镜客,树下灌园人。五马惊穷巷,双童逐老身。中厨办粗饭,当恕阮家贫。...

 • 早秋山中作

  早秋山中作古诗原文及翻译赏析。王维《早秋山中作》无才不敢累明时,思向东溪守故篱。岂厌尚平婚嫁早,却嫌陶令去官迟。草间蛩响临秋急,山里蝉声薄暮悲。寂寞柴门人不到,空...

 • 留别钱起

  留别钱起古诗原文及翻译赏析。王维《留别钱起》卑栖却得性,每与白云归。徇禄仍怀橘,看山免采薇。暮禽先去马,新月待开扉。霄汉时回首,知音青琐闱。...

 • 送元中丞转运江淮(一作钱起诗)

  送元中丞转运江淮(一作钱起诗)古诗原文及翻译赏析。王维《送元中丞转运江淮(一作钱起诗)》薄赋归天府,轻徭赖使臣。欢沾赐帛老,恩及卷绡人。去问珠官俗,来经石砝春。东...

相关栏目:
 • 古诗名句
 • 诗经名句
 • 爱情诗句
 • 情诗绝句
 • 情诗名句
 • 写景诗
 • 咏物诗
 • 山水诗
 • 田园诗
 • 边塞诗
 • 送别诗
 • 风的诗句
 • 春天的诗句
 • 夏天的诗句
 • 秋天的诗句
 • 冬天的诗句